Giraffe

Giraffe Eating Tree

STR +3

CON +2

DEX +1

 

HP per level 10

 

AC 15

 

Base Speed 30ft/10ft/NA

 

STR Proficiency

DEX Attack Bonus

 

Headbutt 1D8 + STR – Kick 1D6 + STR

 

Proficiency Bonus to: athletics, gather information, perception

© Copyright